Home

De stichting Corazón para los Niños biedt vanaf 2007 kinderen in Guatemala onderwijs aan. CPLN heeft zeven jaar een school voor werkende kinderen in Salcaja gesteund. Daarnaast ondersteunden we de Minerva-school in Quetzaltenango.

Vanaf 2014 geeft CPLN studiebeurzen aan kinderen in onder andere Salcaja en Olintepeque. Lees verder voor meer informatie over de stichting. Een korte beschrijving en de doelstelling van de stichting vindt u in ons Beleidsplan.

Verantwoording:

Scholen

Salcaja
Van 2007 tot en met 2013 heeft CPLN de basisschool in Salcajá geholpen. Op de school wordt onderwijs gegeven voor kinderen die vanwege hun gezinssituatie moeten werken. Destijds moest de school haar deuren sluiten. Dankzij de vele donateurs konden we dit voorkomen. En is het gelukt de school open te houden.

Veel kinderen hebben hierdoor leren lezen en schrijven. Kinderen die in het reguliere basisonderwijs geen kans kregen, omdat ze genoodzaakt zijn te werken voor hun familie. Het onderwijs in de school is speciaal op hun situatie aangepast. Een onderdeel daarvan is dat er dagelijks een voedzame maaltijd verzorgd wordt. Na 7 jaar gaat de school op eigen kracht verder. Daarmee is ook het moment gekomen om afscheid te nemen van dit specifieke project.

Minerva-school
In de jaren 2012 tot en met 2015 is een school ondersteund voor onderwijs aan kinderen, vergelijkbaar met het basisonderwijs. Deze school, gelegen midden op de grote Minerva-markt nabij het centrum van de stad Quetzaltenango, telde gemiddeld ruim 100 kinderen. Naast het onderwijs (leerkrachten, onderwijsmaterialen etc.) werd ook dagelijks een maaltijd verstrekt, is medische hulp geregeld en is een sociaal werkster ingeschakeld. Ook is een financiële bijdrage geleverd aan een door ons ingesteld sociaal fonds.

Deze hulpverlening was en is mogelijk door de gulle donaties van tal van donateurs. Naast de eigen financiële inbreng van de initiatiefnemers nemen zij ook hun eigen reis- en verblijfkosten voor hun rekening. Donaties worden dus voor 100% ter plekke aangewend. Naast het maken van concrete afspraken controleren wij ook periodiek de resultaten en de voortgang.

Studiebeurzen

De stichting helpt kinderen om na het Primaria (basisonderwijs) verder te gaan leren in het Básico. De studie, die vergelijkbaar is met het VMBO in Nederland, duurt 3 jaar. Nadat de jongeren in Guatemala het Básico-diploma hebben behaald, zijn er aanzienlijk meer en betere kansen op een baan.

Het geven van studiebeurzen is voor de kinderen een uitkomst, omdat zij of hun ouders ervoor kiezen dat ze gaan werken. De ouders hebben namelijk vaak geen geld om het verder leren mogelijk te maken, waardoor de Básico-opleiding niet mogelijk is.

CPLN is daarom studiebeurzenprojecten gestart. In 2013 is het project Niños Contentos – vanuit de Minerva-school – begonnen met het verstrekken van studiebeurzen. Deze worden in Nederland door donateurs betaald. Wanneer we in Guatemala verblijven, moedigen wij ouders en jongeren aan deze studie niet alleen te beginnen, maar ook te voltooien. Het motto is daarbij: ‘meer leren geeft kansen op een betere toekomst’.

Daarnaast heeft Josan Barneveld contact met de studenten die CPLN vanaf 2014 steunt. Jaarlijks starten er 15 á 20 studenten. Ze komen uit de omgeving van Quetzaltenango, zoals Salcaja en Olintepeque.

Over ons

 • De Stichting Corazón para los Niños heeft een kleinschalig doel en biedt de mogelijkheid met kleine bijdragen dit doel te realiseren. Deelnemers hebben naast een goed gevoel de garantie dat het geld goed terechtkomt.

Het bestuur bestaat uit:

  • mevr. M. Abbes
  • dhr. E. Velzing
 • Natuurlijk is elk bedrag welkom!
  Dit kunt u storten op:
  IBAN: NL40ABNA0437850080
 • De Stichting is door de Nederlandse Belastingdienst aangewezen en geregistreerd als ANBI. Het RSIN is: 807138332.