Scholen

Salcaja
Van 2007 tot en met 2013 heeft CPLN de basisschool in Salcajá geholpen. Op de school wordt onderwijs gegeven voor kinderen die vanwege hun gezinssituatie moeten werken. Destijds moest de school haar deuren sluiten. Dankzij de vele donateurs konden we dit voorkomen. En is het gelukt de school open te houden.

Veel kinderen hebben hierdoor leren lezen en schrijven. Kinderen die in het reguliere basisonderwijs geen kans kregen, omdat ze genoodzaakt zijn te werken voor hun familie. Het onderwijs in de school is speciaal op hun situatie aangepast. Een onderdeel daarvan is dat er dagelijks een voedzame maaltijd verzorgd wordt. Na 7 jaar gaat de school op eigen kracht verder. Daarmee is ook het moment gekomen om afscheid te nemen van dit specifieke project.

Minerva-school
In de jaren 2012 tot en met 2015 is een school ondersteund voor onderwijs aan kinderen, vergelijkbaar met het basisonderwijs. Deze school, gelegen midden op de grote Minerva-markt nabij het centrum van de stad Quetzaltenango, telde gemiddeld ruim 100 kinderen. Naast het onderwijs (leerkrachten, onderwijsmaterialen etc.) werd ook dagelijks een maaltijd verstrekt, is medische hulp geregeld en is een sociaal werkster ingeschakeld. Ook is een financiële bijdrage geleverd aan een door ons ingesteld sociaal fonds.

Deze hulpverlening was en is mogelijk door de gulle donaties van tal van donateurs. Naast de eigen financiële inbreng van de initiatiefnemers nemen zij ook hun eigen reis- en verblijfkosten voor hun rekening. Donaties worden dus voor 100% ter plekke aangewend. Naast het maken van concrete afspraken controleren wij ook periodiek de resultaten en de voortgang.